عذرخواهی دیشب فرماندار تربت‌جام ، پشت درِ خانه‌های مردم و توزیع لوازم گرمایشی

فرماندار تربت‌جام دیشب خودش به درِ خانه‌ها رفته و علاوه بر توزیع لوازم گرمایشی، از مردم عذرخواهی کرد

۰ نظر