فیلم احساسی میم مثل «مادر» در کلاس درس معلم کاشانی

در روز مادر یک معلم کاشانی این ویدئوی زیبا را از تماس تلفنی دانش آموزان با مادران خود به اشتراک گذاشت

۰ نظر