جزئیات قیمت و سرانه ۱۰ قلم خوراکی در طرح کالابرگ الکترونیکی

۱۰ قلم کالای اساسی در قالب طرح کالابرگ الکترونیکی در استان هرمزگان به‌صورت اختیاری جایگزین یارانه نقدی ۳۰۰هزار تومانی خواهد شد.

۰ نظر