فایل صوتی نمونه‌ای از مزاحمت‌های تلفنی پیرزن ۸۱ ساله اصفهانی ، مزاحم تلفنی اورژانس !

انتشار برای اولین بار/فایل صوتی نمونه‌ای از مزاحمت‌های تلفنی پیرزن ۸۱ ساله اصفهانی که مدت‌ها مزاحم تلفنی اورژانس بود !

خانم ۸۱ ساله مزاحم تلفنی اورژانس اصفهان بود، پس از پیگیری های قضایی به مرکز نگهداری از سالمندان منتقل شد.

مدیریت اورژانس و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان برای اولین بار فایل صوتی قسمتی از مزاحمت‌های تلفنی مکرر این خانم را منتشر کرد.

۰ نظر