پست جدید نسرین مقانلو و دلتنگی برای دوری 5 ماهه پسرش

با رفتنت باورم نسبت به جهان هستی تمام شد. هر شب پیرهنت رو بغل میکنم تا بوی تنت از یادم نره،اما خواب نیستم چرا که بدون تو چشمانم خواب ندارد برایم دنیا پوچ شده برای برادر و پدرت هم همینطور،پدرت و من و برادرت هر شب با گوش دادن به این آهنگ بیشتر دلتنگت میشیم و اشک میریزیم. ارشیا پسرم دلبند مادر،بی تو حتی نفس کشیدنم سخت شده چه برسه به زندگی کردن، درست امروز پنج ماهه که نیستی و به سفری رفتی که هیچوقت باز گشتی نداره تا اینکه روزی من به دیدنت بیایم. آرام بخواب پسر خوش قلبم،زندگی ما بی تو سرد و سردتر میشه،دیگه آفتاب گرمی نداره،چون گرماش تو بودی که حال نیستی.ما همیشه سرددمونه،و نفس کشیدن بی تو هر روز برامون سخت و سختر میشه.

۰ نظر