آقایون اعلام کنید : شما حاضرید با این خانم ازدواج کنید ؟

روایت هست که ،  شوهرش، ظرفارو می‌شوره ، آشپزی میکنه، خونه رو جارو میزنه‌ ، تازه شیرم میده

۰ نظر