اینجوری باید تازه به دوران رسیده ها رو ادب کرد!

در چین یه نوکیسه که سوار ماشین گرانی بوده در هنگام بنزین زدن، بجای اینکه پول رو به کارگر جایگاه بده اون رو روی زمین میریزه.

کارگر پول رو از زمین جمع می کنه و گریه اش می گیره. بعد از انتشار این کلیپ، جایگاه داران چین تصمیم گرفتن دیگه به این پلاک سوخت نفروشن

۰ نظر