غیرتی شدن مهران غفوریان روی آنتن زنده برای خلیج فارس

وقتی مهران غفوریان روی آنتن زنده برای خلیج فارس غیرتی می‌شود  ، خلیج عربی حوض دم خونه شماست!

۰ نظر