دعوای آشکار جنیفر لوپز و بن افلک در مراسم گرمی 2023

روزیاتو: با اینکه مدت زیادی از انتشار آلبوم جدید جنیفر لوپز با آهنگ عاشقانه ای برای بن افلک نمی گذرد، در جریان مراسم جوایز گرمی یکشنبه شب، هنگامی که ترور نوآ، مجری برنامه در کنار میز جنیفر لوپز و بن افلک در ردیف جلو در حال اجرای برنامه بود، دعوای آشکاری بین آنها قابل مشاهده بود. در آن لحظه، جنیفر لوپز به شوهرش افلک که اغلب در انظار عمومی خسته و عصبانی به نظر می‌رسد، دستور داد تا تلاش بیشتری برای حفظ ظاهرش کند و از او خواست وانمود کند که دارد لذت می برد. اما دوربین ها این لحظه پر تنش بین آنها را ثبت کردند. لوپز به او می گوید: «بس کن. دوستانه تر رفتار کن. مشتاق به نظر برس.» افلک پاسخ می دهد: «باشه.»

۰ نظر