پیام عاشقانه ساناز ارجمند همسر دوم شهاب حسینی برای تولدش

شهاب حسینی در سال ۱۳۷۴ با پریچهر قنبری ازدواج کرد، فرزند اولشان به نام محمد امین در سال 1382 و فرزند دومشان به نام محمد امین در سال 1390 بدنیا آمد . شهاب حسینی بعد از طلاق از پریچهر قنبری با ساناز ارجمند ازدواج کرد.

۰ نظر