عاشقانه ای زیبا از مهر مادری سمور دریایی !

مامان سمور دریایی با فرزندش !

در زمان های قدیم در روسیه، سمور دریایی حیوان درنده لقب "بیور کامچاتکا" یا "بیور دریایی" را دریافت کرد.

۰ نظر