صحبت های شجاعانه استاد مسعود فروتن بعد از طلاق از همسرش !

تو اولین گردباد زندگیتون کنار نکشید ؛ جا خالی ندید ! صحبت طلایی و شجاعانه استاد مسعود فروتن …

۰ نظر