نجات دادن یه پیر زن و دو تا بچه از زیر آوار به کمک گربه

یه گربه خونگی وقتی دیده گرو‌ه‌های امداد رسانی نزدیک خونه‌ش ان، همش اومده میو میو کرده، رفته داخل خرابه‌ها و اومده پیش امداد رسان‌ها. بالاخره شک کردن و سعی کردن مسیری که میره رو بررسی کنن. یه پیر زن و دو تا بچه از زیر آوار به کمک گربه نجات دادن.

۰ نظر