تو ایران کسی هست این فیلم رو ندیده باشه ؟ دوستان قدیمی بعد از 50 سال

دوستان قدیمی بعد از 50 سال ، در کنار هم ،  صحنه به یاد ماندنی از فیلم شعله !

۰ نظر