ویدیو دلخراش از خداحافظی یک زن و خانواده‌اش در زیر آوار از بازماندگان

پارسینه: در شهر زلزله زده کاهرامان ماراش ترکیه، خانواده‌ای که زیر آوار مانده و امیدی به نجات نداشتند، ویدیو خداحافظی خود را ضبط کرده و به بستگان خود فرستاند.

۰ نظر