سقوط برج‌ها در ترکیه با وجود گذشت ۶ روز از زلزله هولناک

برج‌ها و ساختمان‌ها با وجود گذشت ۶ روز از زلزله هولناک در جنوب ترکیه همچنان ریزش می‌کنند.

۰ نظر