صحبت های جالب فردی که بعد از 185 ساعت زنده از زیر آوار زلزله بیرون آمد !

بازمانده‌ای از زلزله ترکیه که بعد از ۱۸۵ ساعت از زیر آوار نجات پیدا کرده، می‌گوید: "پول ندارم، مرا بیمارستان خصوصی نبرید.

۰ نظر