خصوصی ترین جزئیات زندگی علی زندوکیلی ، از لحظه های تلخ شکست تا ستاره شدن

برای اولین‌بار ببینید:
از خصوصی ترین جزئیات زندگی علی زندوکیلی تا لحظه های تلخ شکست و ستاره شدن:
ما از خاندان کریم خان زند هستیم
رسم بر این بود، مردان خاندان ما تعداد ازدواج هایشان زیاد باشد
پدر و مادرم توافق کردند بعد از به دنیا آوردن هفت دختر، صاحب پسری شوند به نام <<علی>>
علی جان زندوکیلی، تولدت مبارک 

۰ نظر