تشبیه دختران و ازدواج با آنان به خریدنِ ماشین !!

تشبیه دختران و ازدواج با آنان به خریدنِ ماشین، در یکی از سریال‌های شبکه نمایش خانگی که واکنش‌های زیادی را بین کاربران در پی داشته است!

۰ نظر