جوجه کباب و مرغ شکم پر ایران در لیست ۵۰ غذای برتر دنیا با مرغ

در لیست ۵۰ غذای برتر دنیا با مرغ نام جوجه کباب و مرغ شکم پر ایران در ردیف ۱۰ غذا برتر قرار گرفته اند و در آخرین رتبه نام فسنجون دیده می‌شود.

۰ نظر