جزئیات سانحه بالگرد حامل وزیر ورزش در بافت

خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در بافت: 
۱۴ مسافر به همراه ۲ عضو تیم پرواز در این بالگرد حضور داشتند که حال عمومی مسافران بالگرد مساعد است.

وزیر ورزش و مدیر کل ورزش استان کرمان به بیمارستان منتقل شدند.

۰ نظر