حضور زنده یاد شهرام عبدلی در برنامه‌ی دورهمی و شوخی مدیری با عصبانیت او

حضور شهرام عبدلی در برنامه‌ی مهران مدیری و شوخی مدیری با عصبانیت او

روحش شاد

۰ نظر