فیلمی وحشتناک از لحظه ورود آب های سهمگین دریا به بندر دیر

فیلمی وحشتناک از لحظه ورود آب های سهمگین دریا به بندر دیر...

۲۹ اسفند ۱۳۹۵

 این ویدیو نحوه ورود آب به داخل این شهر را نشان می دهد.

۰ نظر