آخرین ویدئو به‌جا مانده از پیروز در آغوش علیرضا شهرداری ، قبل از فوتش

آخرین ویدئو به‌جا مانده از پیروز در آغوش علیرضا شهرداری ، متاسفانه پیروز صبح امروز فوت شد .

۰ نظر