شعر خوانی معنادار فقیهه سلطانی با حضور دخترش گندم در ماشین

فقیهه سلطانی ویدئو زیر را در صفحه شخصی خود در اینستاگرام منتشر کرد.

۰ نظر