تلخ ترین ویدیو از نسرین مقانلو که دل هر مادری را به درد می آورد

تازه داره حالیم میشه چکارم جواب زنده بودنم مرگ نبود، اما من در زنده بودنم دارم بی تو هر روز میمیرم..... خدایا داستان خلقتت معناش چیه؟؟؟؟!!!!! . خدایا اگر هستی به مردن ذره ذره هر روز ما مادر و پدرهای داغدیده و عزیز جوان از دست داده نگاه کن،و برامون چاره ایی بیندیش.... من که دیگه توانی برام نمانده، حق هیچکدام ما هر روز مردن نبود. ولی فقط یک سئوال ازت دارم راستی چرا من آروم نمیشم؟؟؟؟؟؟ چرا چرا چرا.......؟؟؟؟؟ .

۰ نظر