پدیده جالب عوارضی فیل ها در تایلند !!

در تایلند فیلها وسط جاده می ایستند کامیون هایی که بارشون نیشکر هستش مقداری ازش بردارن،راننده ها چون می دونن فیلها مقدار کمی برمیدارن مشکلی باهاشون ندارن 

۰ نظر