روشنک عجمیان همراه با حیوان خانگی عروسکی اش

شاید فقط کسانی که یه حیوون خونگی ،بخصوص سگ داشته باشند میدونند این موجود چقدر میتونه زندگی آدم رو تغییر بده. ۹ماهه که به زندگی ما اومدی باکلی عشق و آرامش،احساس میکنم هرقدر بیشتر بهت عشق میدیم بیشتر برکت و عشق وارد زندگیمون میشه،نمیدونم اونهایی که رفتار درستی با حیوون ها ندارند چطور میتونند زندگی کنند!اما میدونم حتما برکت و لطف خدا رو از خودشون دور کردند..

۰ نظر