دلنوشته سحر جعفری جوزانی برای زنان کشورش

(دلنوشته اى براى زنان هم ميهنم) پرومِته افسانه است،آتش در دستان زن بود ما آورديم…گيسوانمان را بنگريد ببينيد چگونه تا عرش زبانه ميكشند رودابه ايم ، فَخرِ زمين او كه آتش و شور و عشق را تا سردترين نقطه در قطب زمين برده است (پرومِته در اسطوره هاى يونانى خداى آتش است)

۰ نظر