هفت سین غم انگیز نسرین مقانلو برای پسر جوانش ارشیا

ارشیا دلبندم همیشه میگفتی قبل از عزیزانت بری چون قلبت تحمل مرگ عزیزانت رو نداره. امشب مادر بزرگ هم راهی سفر شد. مهمانت شد اومد پیشت که تو تنها نباشی میدونم با مادر بزرگ و پدر بزرگ که عاشقانه دوست داشتن و دوستشان داشتی خوشحالی ،مراقب هم باشید و برای هممون دعا کنید پسرم،مادرم،پدرم تا اید در قلب همه ما باقی خواهید ماند،عیدتان در آسمانها مبارک.مادرم مراقب ارشیا باش،ببخشید که نتونستم بیارمش ببینیش آخه زودتر از تو رفت به سفر ولی الان امشب دستات توی دستاشه،در کنار هم خوش باشید دلبندان. .

۰ نظر