سکانس جنجالی سریال «نون خ» که پربازدید شد

پای جمله معروف براندازها که "کار خودشونه" به سریال "نون‌خ" هم باز شد.

۰ نظر