ویدئویی پربازدید از نحوه تذکر به خانم های بی حجاب در باغ ارم

ویدئویی از نحوه تذکر دادن در ورودی باغ ارم شیراز برای رعایت حجاب را مشاهده کنید.

۰ نظر