نغمه‌خوانی علی طولابی قهرمان عصر جدید در حرم امام رضا (ع)

علی طولابی قهرمان عصر جدید به مناسبت سال جدید در حرم امام رضا (ع) نغمه‌خوانی کرد.

۰ نظر