استوری غمگین رضا داوودنژاد برای خواهر زنش عسل بدیعی

رضا داوود نژاد بازیگر معروف و همسر «غزل بدیعی» خواهر مرحوم «عسل بدیعی» یک استوری تلخ به یاد مرحوم عسل بدیعی منتشر کرد.

۰ نظر