گفتگوی دیدنی مرحوم کیومرث پوراحمد با مادرش بی‌بی قصه‌های مجید

ویدیویی جالب از گفتگوی کیومرث پوراحمد با «بی‌بی» قصه های مجید که می‌گوید: به نظرت از کی اومدن فیلم برداری کنند.

۰ نظر