واکنش تند رضا گلزار به کسانی که لقب خوش شانس به او دادن

پاسخ کوبنده رضا گلزار به کسانی که لقب خوش شانس به او دادن

۰ نظر