دعوای باورنکردنی در«مسابقه قهرمان» و فریادی های شرکت کننده

در قسمت جدید برنامه قهرمان، یکی از شرکت‌کنندگان در خصوص نظرات ایمان قیاسی حین مسابقه به شدت عصبانی شد و به سمت دکور برنامه مشت زد.

۰ نظر