پاسخ عباس موزون مجری زندگی پس از زندگی به انتقاد بازیگر معروف

پاسخ مجری «زندگی پس از زندگی» به انتقاد احمد ایراندوست از این برنامه عباس موزون مجری برنامه زندگی پس از زندگی در جواب به انتقاد احمد ایراندوست این رشته استوری را منتشر کرد. این مجری در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: "پاسخی دوستانه به پرسشی دوستانه

۰ نظر