اطلس ، ربات انسان نمای رقاصی که همه را شوکه کرد !

ربات انسان نمایی که همچون انسان‌ها می‌رقصد «اطلس» که یک ربات انسان‌نما فوق‌العاده پیشرفته است، توسط شرکت رباتیک بوستون دینامیک ساخته شده است.

این یک ربات دو پا است که نزدیک به ۱۸۳ سانتی متر قد و ۸۱/۶ کیلوگرم وزن دارد. اطلس قادر به انجام کار‌های مختلف از جمله راه رفتن، دویدن و پریدن است.

۰ نظر