نوشیدن ادرار شتر به عنوان نوشیدنی حلال جهت درمان بیماری‌ها!

در عربستان مکانهایی وجود دارند که آزادانه ادرار شتر را میفروشند

۰ نظر