میشل اوباما همسر رئیس جمهور سابق آمریکا در یک کنسرت غوغایی به پا کرد

میشل اوباما همسر رئیس جمهور سابق آمریکا روی صحنه کنسرت «بروس اسپرینگستین» توجهات را به خود جلب کرد. منبع: خبرآنلاین

۰ نظر