سورپرایز جشن تولد محیا اسناوندی مجری از طرف مادر خواهرها و همسرش

ذوق زدم . ذوق زدم از امشب و از سي و دو شاخه گل سوپرايزي ِ مجتبي
ذوق زدم از امروز عصر و سوپرايز مامان و مهديه و مهدخت و مليكا؛ خواهرانه اي دلنشين
 ذوق زدم از امروز صبح و سوپرايز و گل جذاب راضيه!
 ذوق زدم از ديشب و سوپرايز ياسمن وآيين جانم
  ذوق زدم از جمعه و جمعي كه بايد مفصل ازشون نوشت و سوپرايزي كه خاطره شد .
 ذوق زدم از بيست و پنجم ارديبهشت و تولد سي و دو سالگي

۰ نظر