چاقی و اضافه وزن دوباره نعیمه نظام دوست در تصاویر جدید ایشان

من به فالِ نیک می‌گیرم. همه چیز را...
عادت کرده‌ام به حکمت قضایا و تجربه‌ها و اتفاق‌ها فکر کنم، به حکمتِ اینکه اگر نمی‌شکستم، آگاه نمی‌شدم و اگر نمی‌رنجیدم، درس نمی‌گرفتم و اگر زخمی نمی‌شدم، طاقتم بیشتر نمی‌شد و اگر مواقعی که سکوت کردم، واکنش می‌دادم،
اتفاقات بدتری می‌افتاد. من به فال نیک می‌گیرم اگر نداشتم و اگر نرسیدم و اگر نشد؛ که یک سری داشتن‌ها و به دست آوردن‌ها، بیشتر مرا رنج می‌داد و یک سری آدم‌ها اگر می‌ماندند، بیشتر به من آسیب می‌زدند.
من به فال نیک می‌گیرم اگر جایی اشتباه کردم و اگر پس از تقلا و زمین خوردن‌های فراوان، رسیدم و اگر پس از عبوری سخت و سهمگین، تجربه‌ی ارزشمند و تازه‌ای به دست آوردم.
من به فال نیک می‌گیرم که پس از تمام آنچه از سر گذرانده‌ام، هنوز هستم و نفس می‌کشم و هنوز هم قدرت آرزو کردن و دویدن و خواستن و رسیدن و لذت بردن از محتویات جهان را دارم و هنوز هم می‌بینم و می‌شنوم و احساس می‌کنم و دلخوش می‌شوم به ساده‌ترین چیزها ...

۰ نظر