سوتی سریال رهایم کن سوژه خبری شد

صحنه‌ای در سریال رهایم کن پخش شد که در آن صدای زنگ موبایل شنیده می‌شود! سریال رهایم کن یک درام عاشقانه-تاریخی است که داستان خود را در فضای دهه ۵۰ روایت کند. درامی با درون مایه‌های عاشقانه که داستانش حول خاندان نایب سرخی‌ها می‌گذرد و در داستانک‌های پیوسته به هم پیوند می‌خورد.

۰ نظر