تپش های قلب پر احساس جنین 6 ماهه مجری سابق تلویزیون در سونوگرافی

روزای سختیه؟ بله! روزای قشنگیه؟ بله! به تپش‌های قلبت پسرم هیچوقت هیچ روزگار سختی اینقدر قشنگ نبوده… هیچوقت هیچ انتظاری اینقدر زیبا نبوده… من در جریان عشقت با سخت‌ترین قشنگی دنیا مواجه شدم و اسمشو مادری گذاشتم… منتظرتم درست در نهمین صفحه‌ی تقویم دیواری… امسال به یمن حضورت، سال عشق ۹ فصل دارد…

۰ نظر