حال ناخوش ننه نقلی مادر عموپورنگ در زیارت حرم شاه عبدالعظیم همراه پسرش

چه کیفی داد امشب با حضرت عشق مادر جان دل رو زدیم به عاشقی
حرم حضرت عبدالعظیم حسنی ۱۵ / خرداد / ۱۴۰۲
امشب با مشکات کوچولو هم آشنا شدیم ، مهربون و دوست داشتنی

۰ نظر