شیطنت های کودکانه مادر شهره سلطانی برای گرفتن عکس یادگاری

هر بار که نگاهت می کنم جمله ای آشنا، به ذهنم خطور میکند در این سرزمین، چیزی هست که ارزش زندگی کردن دارد.

۰ نظر