حمید هیراد ، با خواندن یک ترانه به زبان گیلکی ، هوادارانش را شوکه کرد !

حمید هیراد ، با خواندن یک ترانه به زبان گیلکی ، هوادارانش را شوکه کرد !

۰ نظر