پخش غذا در سلف دانشگاه شیراز با هوش مصنوعی دانشجویان را غافلگیر کرد

ویدویی از سلف دانشگاه شیراز که با استفاده از تشخیص چهره غذا میدهد! منبع: بیسیمچی مدیا

۰ نظر