فیلم سمانه پاکدل در آرایشگاه در روز عروسی اش !

هادی کاظمی و سمانه پاکدل در مردادماه 97 با یکدیگر ازدواج کردند و به زوج های هنری مشهور پیوستند.
این فیلم هنگام آرایش خانم سمانه پاکدل در روز ازدواجشان در آرایشگاه خانم شادی عقیلی گرفته شده است .  میک آپ ارتیست خانم زهره امینی می باشند .

۰ نظر